Fotospeurtocht voor vaderdag!

Door Stadsgidsen Weert

zondag 16 juni 2019
Fotospeurtocht IN WEERT

Een leuke verrassing voor papa op vaderdag?
Een gezellige actieve speurtocht voor jong en oud!
Kom om 11.00 uur naar de Weerter Bazaar op de Markt 17 en krijg een fotospeurtocht ter plekke in bruikleen van de aanwezige stadsgids.
Je gaat op zoek naar een 11-tal detailopnamen van objecten in de Weerter binnenstad.


Uiterlijk na 1,5 uur ben je terug bij de Weerter Bazaar. De gids ontvangt de speurtocht terug en kijkt je antwoorden na. Als je alles goed gevonden hebt, dan kan je een woord samenstellen, dat een relatie heeft met de stad Weert.
Kosten 3 euro p.p. Kinderen tot 12 jaar gratis.
Duur ca. 1,5 uur

Aanmelden

Wilt jij je vader verrassen met een fotospeurtocht? Meld je dan aan door een bericht te sturen naar info@stadsgidsenweert.nl. Vermeld hierin je naam en adres en het aantal deelnemers.

Wandeling met Team Weert van Ambulancezorg Limburg Noord

Door Stadsgidsen Weert

Onder leiding van stadsgids Carla Bronzwaer heeft op  dinsdag 14 mei  team Weert van Ambulancezorg Limburg Noord een rondleiding gehad door het centrum van Weert. Natuurlijk is ook de tuin van de zusters Birgittinessen bezocht.

Open Stadswandeling – Zondag 9 juni 2019

Door Stadsgidsen Weert

zondag 9 juni 2019
centrumwandeling
met aandacht voor de Graaf van Horne.

Deze keer maken we een wandeling in het centrum. We besteden zeker ook aandacht aan het leven van Philips van Horne en zijn betekenis voor Weert.

Op 5 juni 1568 werd Philips de Montmorency, graaf van Horne en heer van Weert onthoofd op de Grote Markt in Brussel. Dit vormde mede de opmaat voor de Tachtigjarige Oorlog.

Nieuwsgierig? Loop dan eens met onze stadsgids mee.
Deelname is € 3,–
De wandeling duurt ca. 1,5 uur
Vertrekpunt: om 14.00 uur St. martinuskerk

Open Stadswandeling – Zondag 12 mei 2019

Door Stadsgidsen Weert

zondag 12 mei 2019
OPEN STADSWANDELING IN WEERT

Het betreft ditmaal een Maria-wandeling

Loop eens met een van onze gidsen mee, door het centrum van Weert. We blijven vlakbij de huidige singels. De gids zal u overal wijzen op de aanwezigheid van de beelden, schilderijen etc. van de heilige maagd Maria. Natuurlijk wordt daarbij de achtergrond van deze Maria verering aan u uitgelegd.

Naast het verleden krijgt het heden ook volop aandacht. Weert is immers een bruisende stad, die aan haar toekomst werkt!

Nieuwsgierig? Loop dan eens met onze stadsgids mee.
De kosten bedragen € 3,– p.p. (kinderen tot 12 jaar gratis).
De wandeling duurt ca. 1,5 uur.
Vertrekpunt: om 14.00 uur op de Markt bij de ingang van de Sint Martinuskerk te Weert.

Stadsgidsen overhandigen eerste exemplaren boekjes aan wethouder Tessa Geelen

Door Stadsgidsen Weert

De Weerter stadsgidsen hebben maandagmiddag 8 april 2019 in Theater de Huiskamer de eerste exemplaren van drie nieuwe boekjes overhandigd aan wethouder Tessa Geelen.
Voorzitter Frans Oerlemans memoreerde in zijn welkomstwoord het Van Horne Jaar 2018 en het succes van de veel gelopen ‘Van Horne Wandeling’.

Vervolgens ging stadsgids Harrie Mennen uitgebreid in op de geheel herziene druk van de ‘klassieker’ onder de stadswandelingen, de ‘Centrumwandeling’ door historisch Weert. Deze tweede editie bevat meer informatie en een heldere routeaanduiding.
Ook de populaire Van Horne Wandeling kent een tweede -geactualiseerde- druk.

 

Nieuw in het pakket van de stadsgidsen is het ‘Rondje Weert’. Deze fietstocht door ‘de groenste regio van de wereld’ is nu 45 km lang maar kan volgens Mennen ‘moeiteloos worden ingekort tot 25 km’. In dit ‘Rondje Weert’ wordt extra aandacht geschonken aan de verschillende landschappen in het Weertse, met name rond Altweerterheide. Op zes plekken worden vragen beantwoord als: hoe zag dit gebied er 100 jaar geleden uit, waarom is het veranderd en wat wil de gemeente Weert in de toekomst met dit landschap?

Wethouder Geelen benadrukte in haar dankwoord de Weerter stadsgidsen die ‘met al hun activiteiten meehelpen Weert toeristisch op de kaart te zetten’.

De boekjes zijn voor 5 euro te koop bij Bruna aan de Markt in Weert.

Stadsgidsen starten seizoen met drie vernieuwde wandel- en fietsboekjes

Door Stadsgidsen Weert

Stadsgidsen starten seizoen met drie vernieuwde wandel- en fietsboekjes

Na het succesvolle Van Hornejaar presenteren de Weerter stadsgidsen bij aanvang van het seizoen
2019, drie vernieuwde wandel- en fietsboekjes. De eerste exemplaren worden op maandag 8 april
aangeboden aan wethouder mevrouw Tessa Geelen.

De bijeenkomst start om 16.00 uur in Theatercafé de Huiskamer.
De drie nieuwe boekjes zijn:

1. Van Hornewandeling

De tweede -geactualiseerde- druk van de populaire ‘Van Hornewandeling’.
Hierin wordt ook aandacht besteed aan ‘de speurtocht in 2018 naar het graf van Philips van Horne’.

2. Centrumwandeling

De geheel herziene druk van de ‘klassieker’ onder de stadswandelingen, de
‘Centrumwandeling’ door historisch Weert. De tweede editie bevat meer informatie en een
glasheldere routeaanduiding.

3. Rondje Weert

Deze fietstocht door ‘de groenste regio van de wereld’ is nu 45 km lang maar kan
moeiteloos worden ingekort tot 25 km. Nieuw in ‘Rondje Weert’ is de grotere aandacht voor de
verschillende landschappen, bijvoorbeeld rond Altweerterheide. Op zes plekken worden vragen
beantwoord als: hoe zag dit gebied er 100 jaar geleden uit, waarom is het veranderd en wat wil de
gemeente Weert in de toekomst met dit landschap?

Met deze gidsjes kunnen de wandelingen of fietstocht individueel gemaakt worden. Natuurlijk kan
dat ook met een groep – vrienden, familie of bedrijf- onder leiding van een stadsgids.

De gidsjes zijn zeer informatief en handig om thuis alles nog eens rustig na te lezen.
De boekjes zijn te koop bij Bruna aan de Markt in Weert.

Tijdelijke stadswandeling “Middeleeuwen in het Stadspark van Weert”

Door Stadsgidsen Weert

Speciaal aanbod voor verzorgingshuizen in Weert, SGL , Zonnebloem en andere zorginstellingen

Stadswandeling door de stadsgidsen over de middeleeuwen in het stadspark van Weert.

In de periode van 6 t/m 10 mei staat in het stadspark een middeleeuws tentenkamp. Dit is bedoeld voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 van basisscholen in Weert en omgeving. Zij kunnen daar een kijkje nemen in het leven in de middeleeuwen in Weert. Er worden toneelstukjes gespeeld, muziek gemaakt en gedanst. Daarnaast is er ook veel te bekijken! Een middeleeuwse keuken, dieren, een troubadour.

Het tentenkamp van Rin ende Maes wordt bevolkt door acteurs en figuranten uit verschillende verenigingen: leden van zangkoor Intermezzo, het Weerter Operette Koor en andere vrijwilligers doen met veel plezier mee aan dit evenement. Medewerking wordt verder verleend door Ververshof, Boels, SamenFonds0495 en de Stadsgidsen Regio Weert.

Wij nodigen de bewoners van de verzorgingshuizen in Weert en andere zorginstellingen uit om een speciale stadswandeling te maken, die ook dit tentenkamp aandoet. In de middeleeuwse samenleving behoorden mensen tot een bepaalde ‘stand’, zo was er de adel, de geestelijkheid en de boeren stand. Gebouwen in de omgeving herinneren hier nog aan: het kasteel, het klooster bij de Paterskerk en de Tiendschuur dateren uit die periode. De stadsgidsen vertellen u alles over deze plek in de geschiedenis van Weert.

Omdat alles op een klein gebied te zien is, is deze stadswandeling zeer geschikt voor ouderen en zorgbehoevenden.

Wanneer en hoe laat

  • Maandag 6 mei, dinsdag 7 mei , donderdag 9 mei en vrijdag 10 mei van 15.15. tot 16.45 uur
  • Woensdag 8 mei van 13.30 tot 15.00 uur
  • Duur: 1,5 uur, max. 20 deelnemers. Kosten: € 45,00
  • Start bij Ververshof met een filmpje en einde in het stadspark bij het tentenkamp.

Bent u geïnteresseerd? U kunt uw groep aanmelden door contact op te nemen via info@stadsgidsenweert.nl.

Open Stadswandeling – Zondag 14 april 2019

Door Stadsgidsen Weert

zondag 14 april 2019
VAN HORNE WANDELING

Deze keer maken we een wandeling in het centrum, maar gaan we ook richting de Biest. We besteden volop aandacht aan het leven van de Philips van Horne en zijn betekenis voor Weert.

Op 5 juni 1968 werd Philips de Montmorency, graaf van Horne en heer van Weert onthoofd op de Grote Markt in Brussel. Dit vormde mede de opmaat voor de Tachtigjarige Oorlog.

Nieuwsgierig? Loop dan eens met onze stadsgids mee.
Deelname is € 3,–
De wandeling duurt ca. 1,5 à 2 uur.
Vertrekpunt: om 14.00 uur St. martinuskerk

Open stadswandeling – Zondag 10 maart 2019

Door Stadsgidsen Weert

zondag 10 maart 2019
BIESTWANDELING

Deze keer maken we een wandeling over De Biest.
De gids vertelt u bijzonderheden over een aantal bijzondere gebouwen die beeldbepalend zijn voor deze wijk, zoals het vroegere kasteel van de graven van Horne, de Tiendschuur, het Charitasgebouw en de poortgebouwen van zorgcentrum Hieronymus.


We brengen een bezoek aan de voormalige kloosterkerk en de kloostertuin.
Langs de Zuid-Willemsvaart over het Verliefdenlaantje wandelen we terug naar het vertrekpunt.
Hier krijgt u informatie over het ontstaan van de Zuid-Willemsvaart en de belangen voor Weert,
De realisatie van “de kanaal” was ook de aanzet voor industrialisatie van Weert.
Denk hierbij aan de scheepswerf en de kleipijpenfabriek op de Biest.

Nieuwsgierig? Loop dan eens met onze stadsgids mee.
Deelname is € 3,–
De wandeling duurt ca. 1,5 à 2 uur.
Vertrekpunt: om 14.00 uur St. martinuskerk

Open stadswandeling – zondag 10 februari 2019

Door Stadsgidsen Weert

zondag 10 februari 2019
OPEN STADSWANDELING IN WEERT
Het thema van deze open stadswandeling is:
“`Stationskwartier Weert”.

Dit keer staat tijdens de wandeling het spoorwegstation Weert en nabije omgeving centraal. De gids vertelt over de geschiedenis van de spoorlijn en natuurlijk komen er ook verhalen over Antje van de Statie aan bod.

Naast het verleden krijgt het heden ook volop aandacht. Weert is immers een bruisende stad, die aan haar toekomst werkt!

Nieuwsgierig? Loop dan eens met onze stadsgids mee.
De kosten bedragen € 3,– p.p. (kinderen tot 12 jaar gratis).
De wandeling duurt ca. 1,5 uur.
Vertrekpunt: om 14.00 uur op de Markt bij de ingang van de Sint Martinuskerk te Weert.

Open stadswandeling – zondag 20 januari 2019

Door Stadsgidsen Weert

Kloosters en scholen centraal tijdens open stadswandeling in Weert

De Weerter stadsgidsen organiseren op zondag 20 januari een open stadswandeling met als thema “Kloosters en scholen”. Tijdens deze stadswandeling wordt letterlijk én figuurlijk stil gestaan bij de vele onderwijsinstituten, scholen en kloosters die Weert heeft gekend. De wandeling voert langs het voormalige klooster en meisjesinternaat van de zusters Ursulinen (kleuter- en lagere school, huishoudschool, mulo en mms), het pensionaat St. Louis (jongensmulo), het voormalige internaat van het Bisschoppelijk College (handelsschool, hbs en gymnasium), de voormalige Martinusschool en Eduardus mulo.

De wandeling duurt ca. 1,5 uur.
De kosten bedragen € 3,– p.p. (kinderen tot 12 jaar gratis).
Vertrekpunt: om 14.00 uur op de Markt bij de ingang van de Sint Martinuskerk te Weert.

Van Horne Wandeling met Dao zeen ze weer deej van 2004

Door Stadsgidsen Weert

“Dao zeen ze weer deej van 2004” hebben als bedankje voor hun donatie een Van Horne Wandeling aangeboden gekregen onder leiding van Stadsgids Harrie Mennen.

Kwis-team wint 2250,- euro voor Weerter Stadsgidsen

Door Stadsgidsen Weert

Het team ‘Dao zeen se weer, die van 2004’ heeft de tweede plaats behaald in de einduitslag van de Wieërter Kwis zondagmiddag in café-zaal Dennenoord.
Het team won maar liefst 2250,- euro.
Dit bedrag wordt geschonken aan de Weerter Stadsgidsen.

De Stadsgidsen zijn er stil van…De dank is groot!

 

Nieuwe stadswandeling: Langs Bakkers en Brouwers

Door Stadsgidsen Weert

De Stadsgidsen Regio Weert hebben 20 september een nieuwe stadswandeling gelanceerd: “Langs Bakkers en Brouwers”.
Weert is bekend als vlaaienstad, maar kende in vroeger jaren ook veel brouwerijen en nog meer café’s.
Op verzoek van Joost en Tamara Arts van café de Harmonie hebben de stadsgidsen een nieuwe stadswandeling samen gesteld langs historische plekken waar bakkers en brouwers actief waren.
De wandeling begint met het eten van een lekker stuk vlaai en eindigt met het proeven van enkele speciaal bieren.

 

VVV Midden-Limburg presenteert digitale stadswandeling door Weert

Door Stadsgidsen Weert

VVV Midden-Limburg maakt gebruik van nieuwe technologische mogelijkheden rondom de smartphone. Sinds vandaag kun je een digitale stadswandeling maken door het centrum van Weert. Zodra je de uitgestippelde route volgt ontvang je een melding op je telefoon wanneer jij een bezienswaardigheid nadert. Vervolgens kun je op je gemak de informatie over deze highlight lezen en kun je aanvullend fotomateriaal bekijken.

weert

Download eerst de gratis izi.TRAVEL app die beschikbaar is voor zowel Apple, Android en Windows platform. Zoek vervolgens naar de “stadswandeling Weert”.

Na het downloaden van de wandeling is een internetverbinding onderweg niet meer nodig. Alleen de GPS navigatie moet aan staan. De wandeling is vooralsnog alleen in het Nederlands beschikbaar.

Bekijk de “Stadswandeling Weert” op izi.TRAVEL.

Deze digitale stadswandeling is het resultaat van een samenwerking tussen VVV Midden-Limburg en Stichting Stadsgidsen regio Weert. Stadsgids Jan Lemmen tekende voor tekst en foto’s. Geluidstechnicus Koen Dierx heeft in de belangeloos ter beschikking gestelde studio van Weert FM de door stadsgids Jan Leenders, met bijdragen van Hannie en Herman van Horen, ingesproken tekst  opgenomen. Clémy Coenen van VVV Midden-Limburg heeft dit materiaal in izi.TRAVEL app ingevoerd.

izi.TRAVEL downloaden voor uw smartphone

App_store Get it on Google Play Download het van Microsoft