Wandeling met Team Weert van Ambulancezorg Limburg Noord

Door Stadsgidsen Weert

Onder leiding van stadsgids Carla Bronzwaer heeft op  dinsdag 14 mei  team Weert van Ambulancezorg Limburg Noord een rondleiding gehad door het centrum van Weert. Natuurlijk is ook de tuin van de zusters Birgittinessen bezocht.

Stadsgidsen overhandigen eerste exemplaren boekjes aan wethouder Tessa Geelen

Door Stadsgidsen Weert

De Weerter stadsgidsen hebben maandagmiddag 8 april 2019 in Theater de Huiskamer de eerste exemplaren van drie nieuwe boekjes overhandigd aan wethouder Tessa Geelen.
Voorzitter Frans Oerlemans memoreerde in zijn welkomstwoord het Van Horne Jaar 2018 en het succes van de veel gelopen ‘Van Horne Wandeling’.

Vervolgens ging stadsgids Harrie Mennen uitgebreid in op de geheel herziene druk van de ‘klassieker’ onder de stadswandelingen, de ‘Centrumwandeling’ door historisch Weert. Deze tweede editie bevat meer informatie en een heldere routeaanduiding.
Ook de populaire Van Horne Wandeling kent een tweede -geactualiseerde- druk.

 

Nieuw in het pakket van de stadsgidsen is het ‘Rondje Weert’. Deze fietstocht door ‘de groenste regio van de wereld’ is nu 45 km lang maar kan volgens Mennen ‘moeiteloos worden ingekort tot 25 km’. In dit ‘Rondje Weert’ wordt extra aandacht geschonken aan de verschillende landschappen in het Weertse, met name rond Altweerterheide. Op zes plekken worden vragen beantwoord als: hoe zag dit gebied er 100 jaar geleden uit, waarom is het veranderd en wat wil de gemeente Weert in de toekomst met dit landschap?

Wethouder Geelen benadrukte in haar dankwoord de Weerter stadsgidsen die ‘met al hun activiteiten meehelpen Weert toeristisch op de kaart te zetten’.

De boekjes zijn voor 5 euro te koop bij Bruna aan de Markt in Weert.

Wandeling Mike De Bike

Door Stadsgidsen Weert

Stadsgids Jan Lemmen had vandaag het genoegen een lange Philips van Horne wandeling te lopen met de leden van Motorsport Vereniging ‘Mike the Bike’ De organisatoren hadden het prima voor elkaar. Ze hadden aan de wandeling een wedstrijdje gekoppeld. De deelnemers, die in teams waren verdeeld kregen, per team, een vel met foto’s en daarbij behorende vragen meegegeven. Bovendien moesten ze na afloop ook nog door stadsgids Jan Lemmen opgestelde vragen beantwoorden. Erg leuk en een idee voor andere aanvragers van wandelingen!

Onderweg kwam stadsgids Jan Lemmen collega Harrie Mennen tegen die met deelnemers aan de open wandeling op stap was. Uiteraard moest die ook nog even op de foto.

Van Horne Wandeling met Dao zeen ze weer deej van 2004

Door Stadsgidsen Weert

“Dao zeen ze weer deej van 2004” hebben als bedankje voor hun donatie een Van Horne Wandeling aangeboden gekregen onder leiding van Stadsgids Harrie Mennen.

Officiële presentatie ‘Van Horne Wandeling’ door stadsgidsen Weert

Door Stadsgidsen Weert

Wethouder van Cultuur Geert Gabriels ontving vrijdagochtend uit handen van Stadsgidsenvoorzitter, Frans Oerlemans, het eerste exemplaar van het ‘Van Horne wandelboekje”. Voor een bomvolle ontvangstzaal in het Birgittinessenklooster werd ook voor de eerste keer het klankbeeld vertoond dat de stadgidsen gaan gebruiken als filmische introductie van de wandeling. De film is gemaakt onder redactie van stadsgids Harrie Mennen en geproduceerd door Math Ramakers.


De Van Horne wandeling voert langs locaties die een relatie hebben met de Van Hornes en in het bijzonder met Philips van Montmorency, graaf van Horne en heer van Weert.
Annemarie van Goor van VVV Midden-Limburg hield een korte uiteenzetting over de digitale ‘izi Travel’ wandelroute die in samenwerking met de stadsgidsen over een maand zal worden gepresenteerd. De app is gratis te downloaden.

Boekje

Deelnemers aan een groepswandeling, maar ook individuele wandelaars, kunnen na afloop alle hoogtepunten van de route nog eens teruglezen in een rijk geïllustreerde boekje (ca. 43 pagina’s, A-5 formaat) die de stadsgidsen voor deze gelegenheid hebben samengesteld. Het boekje is te koop voor slechts 4 euro bij de stadsgidsen, Bruna en Primera.

Napraten bij ‘De Umbelder’…

Na de presentatie van het klankbeeld én boekje over de Van Horne wandeling werd er, samen met wethouder Gabriels, in “De Umbelder’ getoost op de succesvolle bijeenkomst in het Birgittinessenklooster én uiteraard op het resultaat.
Wat de Stadgidsen betreft kan het Van Horne Jaar 2018 beginnen.

Umbèlder en stadsgids Koos Neijnens op stap met kepèl Gootgemootj

Door Stadsgidsen Weert

Het was zaterdagmiddag een lust voor oog en oor.
Kepèl Gootgemootj, een van de gezelligste kapellen van Limburg, hield een muzikale rondwandeling door de Weerter binnnenstad. Er werd letterlijk en figuurlijk stilgestaan bij talrijke ‘Vastelaovundj monumenten’. Stadsgids en Umbèlder Koos Neijnens gaf op onnavolgbare manier uitleg.

Drukbezochte Urnenveldwandeling 2017

Door Stadsgidsen Weert

Drukbezochte urnenveldwandeling olv stadsgids Cor vossen op zondag 13 augustus.

Impressie Gluren bij de Buren 2017

Door Stadsgidsen Weert

Op dinsdag 1 augustus hebben de Stadsgidsen Weert e.o. enthousiast hun medewerking verleend aan de cultuurhistorische zomer GLUREN BIJ DE BUREN van stichting Aldenborgh in Weert , thema Weert- Weegels-Fatima!

De opkomst en interesse was geweldig.

Grote opkomst open wandeling januari 2017

Door Stadsgidsen Weert

De eerste open wandeling in het nieuwe jaar mocht meer dan 40 deelnemers begroeten. Gids Frans Oerlemans leidde een 20 tal leden van een buurtschap uit Budel rond. Een even grote groep individuele deelnemers liep met Carla Bronzwaer-Jacobs mee.

Stadsgidsen nemen afscheid van Lily Verhoeven

Door Stadsgidsen Weert

Meer dan 30 jaar is Lily Verhoeven stadsgids van Weert geweest. In die periode is zij geruime tijd voorzitter geweest van de Stichting Stadsgidsen Regio Weert, die de stadsgidsen ruim 8 jaar geleden hebben gevormd. In een informele bijeenkomst namen de stadsgidsen afscheid van Lily. Frans Oerlemans, sinds begin dit jaar haar opvolger als voorzitter, memoreerde in zijn toespraak dat de Friezin Lily Verhoeven-Roukema via haar dochter, die bij de VVV werkte, als stadsgids is begonnen. In die periode werden door de VVV vanuit Weert nog bustochten naar Thorn en Maastricht georganiseerd die zij als gids begeleidde.

Het vrijwilligerswerk van Lily reikte verder dan haar werkzaamheden als stadsgids, zo maakte zij ook deel uit van een groep vrouwen die woningbouwprojecten toetste op gebruiksvriendelijkheid. De waardering voor haar maatschappelijke betrokkenheid is in het nabije verleden al tot uitdrukking gebracht in de toekenning van een koninklijk lintje en de Antje Award. Namens haar collega’s bood voorzitter Frans Oerlemans haar een ingelijste ‘actiefoto’ en een bos bloemen aan.Afscheid Lily Verhoeven

Veel belangstelling voor Mariawandeling stadsgidsen

Door Stadsgidsen Weert

In aanwezigheid van mede-initiatiefnemer deken Hans Franken gingen ruim 20 deelnemers op Moederdag, 8 mei, op weg voor een wandeling langs Mariabeeldjes en andere uitingen  van Mariadevotie in het centrum van onze staat. Op verzoek van de deken en de Venerabele Broederschap van de Miraculeuze Onse Lieve Vrouwe tot Weert hebben de stadsgidsen een wandeling langs al deze monumentjes van volksdevotie ontwikkeld. Genoemde Broederschap heeft deze beelden al gemarkeerd met een blauw vaandel met de woorden:

“Maria draag je altijd bij je”.

Voor de première van deze wandeling hadden de stadsgidsen de geplande open wandeling op – hoe toepasselijk – Moederdag gereserveerd. Wat was de aanleiding voor de plaatsing van een beeldje en hoe lang stond het daar al? Dat vertelde stadsgids Peter Theunissen zijn gehoor in een met anekdotes doorspekt verhaal.

Veel belangstelling Centrumwandeling – zondag 10 januari 2016

Door Stadsgidsen Weert

Onder leiding van onze nieuwe voorzitter dhr. Frans Oerlemans werd op zondag 10 januari de eerste open stadswandeling van 2016 verzorgd. Wij als Stadsgidsen van Weert willen de vele belangstellende bedanken voor hun aanwezigheid.

Zomaar een zomerdag

Door Stadsgidsen Weert

Kort verhaal van stadsgids Jan Lemmen in De Limburger. Inzending van Jan voor de prijsvraag Bronsgroen van de Stichting het Limburgs Landschap.

Zomaar een Zomerdag – Dagblad de Limburger (08-12-2015).

Zomaar een Zomerdag

Open Stadswandeling Oktober 2015

Door Stadsgidsen Weert

Op zondag 11 oktober 2015 is een kleine groep Weerternaren meegelopen met Stadsgids Carla Bronzwaer-Jacobs door de Weerter buurt Biest. Onderstaand een korte foto-impressie.

Presentatie Fietsgids kapellen en wegkruisen in het Weerterland.

Door Stadsgidsen Weert

Op vrijdag 11 september presenteerden de stadsgidsen in het nieuwe hotel Antje van de Statie een nieuwe fietsgids met twee routes langs kapellen en wegkruisen in het Weerter land. Nadat Jan Lemmen, namens de makers van het boekje, een toelichting had gegeven, boden voorzitter Lily Verhoeven en stadsgids Thieu Coppen het fraaie boekwerkje gelijktijdig aan wethouder Gabriëls en deken Franken aan.

Voor nadere informatie neem contact op met:
Jan Lemmen
Tel. 0495 58 61 71 of e-mail jylemmen@ziggo.nl

Open Stadswandeling Augustus 2015

Door Stadsgidsen Weert

Een korte fotorapportage van de Open Stadswandeling met als thema: het Weerter stadscentrum.

Op verzoek kunnen de fotobestanden worden doorgemaild. Aanmelden bij Jan Lemmen via jylemmen@ziggo.nl.

Studiereis Stadsgidsen naar Bergen op Zoom

Door Stadsgidsen Weert

De Stadsgidsen van Weert hebben op 21 mei de stad Bergen op Zoom bezocht. O.a. is een bezoek gebracht aan de lakenhal, die voeger gebruikt werken voor de op- en overslag van de Weerter Wolindustrie

Stadswandeling medewerkers hospice – 24 april 2015

Door Stadsgidsen Weert

Op 24 april 2015 hebben drie stadsgidsen een stadswandeling verzorgd voor de vrijwilligers en medewerkers van het Hospice in Weert.

Stadsgidsen Weert presenteert “Rondje Weert”

Door Stadsgidsen Weert

Stadsgidsen Regio Weert brengen eerste fietsroute in de reeks “Rondje Weert” uit.

De Stichting Stadsgidsen Regio Weert brengt onder de titel “Rondje Weert” dit jaar drie fietsroutes uit. De eerste fietsroute in deze reeks,  met als ondertitel “Een fietstocht langs beschermde dorps- en stadsgezichten”, wordt op donderdag 23 april aan burgemeester Jos Heijmans en wethouder Geert Gabriëls aangeboden. Om 11.00 uur vertrekken de burgemeester en de wethouder met enkele stadsgidsen vanaf het stadhuis richting Laar om een stukje van de route zelf te fietsen. Om ongeveer 11.20 uur komt het gezelschap aan bij restaurant Twee op de Heugterbroekdijk, waar, tijdens een koffiepauze, de stadsgidsen het boekje met de fietsroute aan de burgemeester en de wethouder aanbieden.

Cover Rondje Weert

Uitgangspunt voor de vaststelling van de fietsroute was de in juni 2008 in het College van Burgemeester en Wethouders vastgestelde Nota aanwijzing gemeentelijke stads- en dorpsgezichten. Het is een aantrekkelijke route geworden die de stadsgidsen hebben uitgezet. Aantrekkelijke voor fietsers  van buiten Weert, maar ook voor Weertenaren. Door de gemeentelijke nota als uitgangspunt te nemen wordt immers een ander perspectief geboden op een voor de meeste Weertenaren bekend gebied.

De route is opgenomen in een gidsje, rijkelijk voorzien van foto’s en beschrijvingen van de plekjes waarlangs de route voert. Het gidsje is vanaf donderdagmiddag 23 april bij boekhandel Bruna verkrijgbaar.

In de loop van het jaar verschijnen in dezelfde reeks “Kapellen- en Kruisenroute Noord” en “Kapellen- en Kruisenroute Zuid”.

Stadsgidsen bij Meerderweertdag

Door Stadsgidsen Weert

Meerderweert, een stichting waarbij 14 reguliere basisscholen en een school voor speciaal basisonderwijs in Weert en Nederweert zijn aangesloten, hield vandaag de traditionele Meerderweertdag. Onder het motto “Meerderweert in vuur en vlam voor cultuur” werd een uitgebreid programma aangeboden waarin ook een plaatsje voor de stadsgidsen van Weert was ingeruimd. Lily Verhoeven, Annelies Diks, Ed Bijmans en Frans Oerlemans verzorgden een stadswandeling met als startpunt het Fransciscushuis op de Biest. Het startsein voor deze bijzondere dag voor het onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel van de aangesloten scholen werd door de wethouders van onderwijs van Weert en Nederweert gegeven.