(door Jan Lemmen)

Kazematten, de oudere Weertenaren herinneren zich vast nog wel die betonnen blokken die langs de Zuid-Willemsvaart te vinden waren. Het overgrote deel daarvan heeft het veld moeten ruimen bij de aanleg van wegen, bruggen en andere bouwwerken. Waarom waren die daar terechtgekomen en wat voor functie hadden ze . Voor degenen die daarin geïnteresseerd zijn organiseerde het historisch reisgenootschap Cliotravel op 23 oktober een excursie met als titel ‘De Peel-Raamstelling, Nederlands hoop in bange dagen.’
Het evenement bestond uit drie onderdelen.
In een zaal van het Bibliocenter Weert gaf Theo Schers, medewerker van het gemeentelijk archief, voor een twintigtal belangstellenden een lezing waarin hij uitlegde hoe deze linie van kazematten en andere verdedigingswerken aan haar naam komt. Dit heeft te maken met de begrenzing ervan: het riviertje de Raam dat bij Grave in de Maas uitmondt en de Peel. Het waarom van deze verdedigingslinie heeft te maken met de sterkte van het toenmalige leger die niet voldoende was om aan een dreiging vanuit het Oosten het hoofd te bieden.
Vervolgens ging Theo Schers in op de verschillende soorten kazematten, de functies die deze hadden, waar deze gelegen waren en welke ervan bewaard zijn gebleven.
Het tweede onderdeel van de excursie betrof een wandeling naar de Noordkade, met een toelichting op de verdedigingswerken die in de directe nabijheid van de stadsbrug waren gelegen en waarvan een (zichtbare) kazemat de herinrichting van dit gebied heeft overleefd.
Het slot van de excursie betrof een bezoek aan enkele kazematten in Nederweert.

Foto’s: Jan Lemmen