Veel belangstelling voor Mariawandeling stadsgidsen

Door Stadsgidsen Weert

In aanwezigheid van mede-initiatiefnemer deken Hans Franken gingen ruim 20 deelnemers op Moederdag, 8 mei, op weg voor een wandeling langs Mariabeeldjes en andere uitingen  van Mariadevotie in het centrum van onze staat. Op verzoek van de deken en de Venerabele Broederschap van de Miraculeuze Onse Lieve Vrouwe tot Weert hebben de stadsgidsen een wandeling langs al deze monumentjes van volksdevotie ontwikkeld. Genoemde Broederschap heeft deze beelden al gemarkeerd met een blauw vaandel met de woorden:

“Maria draag je altijd bij je”.

Voor de première van deze wandeling hadden de stadsgidsen de geplande open wandeling op – hoe toepasselijk – Moederdag gereserveerd. Wat was de aanleiding voor de plaatsing van een beeldje en hoe lang stond het daar al? Dat vertelde stadsgids Peter Theunissen zijn gehoor in een met anekdotes doorspekt verhaal.