(door Harrie Mennen)

Voor het minisymposium op 17 augustus in Bocholt) over de Zuid-Willemsvaart -want over dat kanaal ging het natuurlijk- mede georganiseerd door De Aldenborgh, was heel veel belangstelling .
Natuurlijk, ook een flinke delegatie van de Stadsgidsen was aanwezig. Een vijftal sprekers behandelden steeds vanuit een ander historische perspectief het kanaal. Vreemde eend in de bijt was Roel Kwanten. Hij beantwoordde o.a. de vraag: mag je zwemmen in het kanaal?

Twee sprekers worden hier uitgelicht. Alfons Bruekers besprak een plan van de Spanjaarden uit 1627 -‘Fossa Eugeniana’- genoemd naar Isabella Eugeniana dochter van de Spaanse koning en landvoogdes. Het kanaal moest de Maas vanaf Venlo verbinden met de Rijn zonder over Staats grondgebied te lopen; we zitten immers nog in de Tachtigjarige Oorlog! Het kanaal noch allerlei varianten hierop zijn om politieke, strategische en technische strubbelingen nooit gegraven maar leverde wel een interessant verhaal op.

Historicus en Weertenaar Joost Welten besprak Le Grand Canal du Nord, het plan van Napoleon om Antwerpen via Bocholt, Weert en Venlo met de Rijn te verbinden. Een puur strategisch kanaal nodig om dieper vanuit Europa hout aan te voeren. Antwerpen was in een vloek en een zucht door Napoleon gebombardeerd tot de ideale uitvalsbasis in zijn oorlog met Engeland. Dat eikenhout was nodig om op de werf in Antwerpen imposante marineschepen te bouwen. Het kanaal moest gevoed worden vanuit de Maas en daarvoor was een toevoerkanaal nodig vanuit de Smeermaas bij Maastricht. Het Grand Canal du Nord is nooit gerealiseerd, maar wel werd letterlijk de basis gegraven voor de latere Zuid-Willemsvaart en de Kempische kanalen die uiteindelijk in 1826 werden voltooid onder Koning Willem I.
Oh ja, zwemmen in het kanaal is volgens waterkwaliteitsbeheerder Roel Kwanten geen goed idee; te gevaarlijk(schepen!) en de kwaliteit- gelijk aan die van het Maaswater- is niet best.