20 augustus 2020

WEERT – Historische verenigingen willen dat de inrichting van het nieuwe Stadspark in Weert aanpast wordt aan de resultaten van het archeologisch onderzoek bij de voorburcht van de Nijenborgh.

Geschiedkundig genootschap de Aldenborgh Weert, de Stadsgidsen Weert en de Stichting Streekarcheologie Peel, Maas en Kempen hebben daarover een brief gestuurd naar de gemeente Weert.

De verenigingen geven aan dat ze nu al verschillen zien in het ontwerp van het Stadspark en oud kaartmateriaal van het gebied. Volgens de clubs zal het archeologisch onderzoek dat nog moet plaatsvinden, bevestigen dat de oude kaarten kloppen. Daarbij gaat het onder meer om de vorm van de oude voorburcht, de tussengracht en de vroegere bebouwing.

Kasteelsingel deels eenrichtingsverkeer
Momenteel onderzoekt men de mogelijkheid om van een deel van de Kasteelsingel (tussen Oelemarkt en politiebureau) wellicht eenrichtingsverkeer te maken zodat er een betere aansluiting van het stadspark naar het centrum is. Enige jaren geleden was er ook een plan om van de Biest eenrichtingsverkeer (en verkeersluw) te maken. Dat plan haalde het toen niet in verband met de op handen zijnde verkiezingen. Ook dat zou een verbetering voor de stad zijn. Zo kunnen de enige drie middeleeuwse monumenten van de stad verbonden worden met elkaar. (Martinuskerk, kasteel en Paterskerk).

Kasteel de Nijenborgh
Het hoofdgebouw van kasteel de Nijenborgh was grotendeels 15e eeuws. Binnen de omgrachting liggen onder andere resten van de vierkante ommuring, van twee ronde hoektorens en resten van een zware vierkante hoektoren, waarop een later woonhuis staat. Van de voorburcht bestaan nog de resten van de poort.
De buitenmuren van de hoofdburcht, hadden een dikte van 2,5 tot 2,8 meter Het kasteel kreeg een rechthoekige plattegrond van 75 bij 60 meter. Zowel op de noordelijke hoek als de zuidelijke hoek werden zware vierkante torens gebouwd, terwijl op de oostelijk en zuidelijke hoeken, ronde toren werden opgetrokken die buiten de weermuren uitstaken. Het hoofdgebouw was een zogenaamd hooghuis dat uit twee lagen bestond. Aan de noordoostelijke zijvleugel bevond zich een slotkapel. Tegen de binnenplaats stonden nog enkele dienstgebouwen en een poort.
Aan de noordoostelijke zijde van het kasteel bevond zich een voorburcht van 80 bij 45 meter. Vanaf de Biest liep een toegangsweg naar de poort van de voorburcht. Het huidige herenhuis werd in 1841/1842 gerealiseerd op de fundamenten van de linkertoren.

Sfeerimpressies: Yvesion | Yves Paquay

Bron: MLA