Donderdag 5 maart is tijdens een startbijeenkomst voor de verbouwing van het rijksmonument aan de Markt de nieuwe naam van het museum bekendgemaakt. Gemeentemuseum Weert gaat verder als Museum W.

Museum W

De nieuwe naam markeert de nieuwe weg die het museum inslaat, na de opening in 2021. Het gebouw ondergaat tot die tijd een ingrijpende renovatie en restauratie. Daarna voldoet het weer helemaal aan de eisen die aan een hedendaags museum gesteld worden. Aan de buitenzijde is de meest ingrijpende verandering de ophoging van het achterhuis met zijn spectaculaire messing bekleding. Verder valt de verplaatsing van de publieksentree naar de Meikoel op. Vanaf dat moment toont het gebouw het vertrouwde klassieke gezicht richting de Markt. En een eigentijds gezicht richting het aan de Nieuwe Markt gelegen Muntcomplex, dat ook geheel gerenoveerd en vernieuwd is.

‘Kringloop van het leven’

Met de heropening slaat het museum ook inhoudelijk een nieuwe weg in. Levensthema’s, zoals ‘gezin & familie’ en ‘lijden & dood’, vormen voortaan de insteek van de presentatie van de bijzondere en veelzijdige collectie. Daarmee laat het museum zien hoe ieders persoonlijke identiteit wordt gevormd en hoe dat past in de kringloop van het leven. Een museum dat een dergelijke rode draad kiest in het presenteren van de eigen collectie bestaat nog niet in Nederland. Die levensthema’s zijn ook het uitgangspunt voor de wisseltentoonstellingen en projecten die het museum gaat organiseren.

Geschiedenis

Het museum biedt na heropening de bezoekers de kans de geschiedenis van Weert te ontdekken via twee routes door de vaste opstelling. Eén van de routes leidt de bezoeker langs objecten die de geschiedenis van Weert vertellen. Een andere route laat de geschiedenis van het gebouw zien.

Nieuwe lading

De gekozen aanpak van het museum vraagt om een naam die de nieuwe lading dekt. Zo kan de museumorganisatie op de fundamenten van de rijke collectie en lange geschiedenis van het museum bouwen aan een nieuwe relatie met het oude en nieuwe publiek.

Het museum wil in de nieuwe collectiepresentatie vanuit de gekozen thema’s kennis aandragen waardoor de bezoeker zich vragen gaat stellen. Vragen zoals: wie ben ik en welke invloeden hebben op mijn ontwikkeling invloed gehad? De naam Museum W is gekozen omdat de W refereert aan de bekende rij: Wie? Wat? Waar? Waarom? Wanneer? Daarnaast legt de W een duidelijke connectie met de stad Weert. In augustus 2018 is het college van burgemeester en wethouders akkoord gegaan met de naamswijziging.

Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuwe website, www.museumw.nl. Op dit moment zijn er online tentoonstellingen te zien en worden bezoekers op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen van het museum. In de toekomst kunnen bezoekers op de website de collectie doorzoeken. De vele collectiestukken worden namelijk via een database online toegankelijk gemaakt.