Op verzoek van Frans van Tuel van Limburg Marketing hebben de stadsgidsen Ed Bijmans en Jan Leenders woensdag 12 juni de IZI-Travel fietstocht door Kempen-Broek gecontroleerd.

De gratis fietsroute ‘Kempen-Broek, een mooi grensgeval’ is begin 2018 door de stadsgidsen, samen met Limburg Marketing, samengesteld.

In de tussentijd is het een en ander, wat de knooppunten betreft veranderd. Bovendien zijn de gps-signalen niet zuiver afgesteld.

De route is overigens ook zonder de begeleidende -ingesproken- tekst te fietsen en loopt via de knooppunten:

87-85-86-45-83-93-26-2591-17-18-198-14-15-16-89-87.

Het advies is te starten in de buurt van knooppunt 87. De totale lengte is ca. 38 km.

 

Zie ook: https://izi.travel/nl/browse/9f81e914-6cea-4845-a806-ce2f04ab315d

‘Ambonezenkamp’

De stadgidsen adviseren om bij de Tungelerwallen, aan het einde van het bos, het zandpad links  in te gaan.

Op een open plek in het bos bevindt zich als een soort ‘gedenkteken’ een bord van Kempen-Broek met uitgebreide informatie over het Ambonezenkamp.

Dit bord is twee jaar geleden, uit respect voor de situatie van de Molukkers, geplaatst.

(Foto’s: Jan Leenders)