‘Beeld van Toen’ (Bron: Weert Magazine; mei 2024)
(Door: Koos Neijnens)
Van buurman Harrie kreeg ik enige tijd geleden een exemplaar van Het Kanton Weert van 12 maart 1926. Op de voorpagina staat een lang artikel met de kop ‘Onze Limburgsche Taal’.
Daaronder prachtige volzinnen zoals ‘Is het dialect niet de weerspiegeling van den eigen volksaard?’ en ‘Limburgers vereenigt U allen voor het behoud en den bloei van dat stuk Limburgsch Leven, dat onze eigen taal is’. Het artikel eindigt met de oproep “Wacht geen dag! Treedt (met dt) allen toe!’
In de krant wordt de oprichting van dialectvereniging Veldeke aangekondigd. Dus alweer bijna honderd jaar geleden. In het eerste bestuur namen allerlei Limburgse hoogwaardigheidsbekleders zitting. Voor Weert was dat architect Herman Smeets, onder andere bekend als architect van de prachtige Villa Karelke op de Biest.
Dialect hoort bij cultureel erfgoed
Het Limburgse dialect staat volop in de belangstelling. Zelfs onze gouverneur Emile Roemer volgt een cursus ‘Limburgs spreken’. Bij de bibliotheek zoeken ze ‘platkallende vertalers’, die helpen de provinciale lesmethode ‘Leef Limburgs’ te vertalen in het Weertlands dialect.
Speciale dialectwandelingen
Ons dialect behoort tot het cultureel erfgoed, net zo goed als de Martinuskerk, het Muntgebouw en de Paterskerk. De Stadsgidsen zijn zich daar terdege van bewust. Zij verzorgen dan ook al enkele jaren speciale dialectwandelingen. Daarin vertelt de gids o.a. over het unieke Weertlands dialect. De Engelse taalonderzoeker Peter Ladefoged, die daarvoor de hele wereld afreisde, beweert in 1999 dat ons dialect waarschijnlijk wereldrecordhouder is op het gebied van klinkers: wij hebben er maar liefst 28! Genootschap Onze Taal vestigt in 2007 daar ook de aandacht op. Alleen in Weert duurt ‘eine daâg langer dan twieë daag’.
Onlangs hielden de Stadsgidsen een dialectwandeling voor bewoners en begeleiders van verpleeghuis St. Martinus. Zij genoten van de sterke verhalen en de leuke gedichten. De wandeling eindigde met een liedje bij het beeld van Tieske het Umbelderke, tot voor kort het beeldmerk van Veldeke Wieërt.