Tijdens het Erfgoedsymposium in de Monumentale Paterskerk donderdag 6 juni, heeft juryvoorzitter Ina Adema (Commissaris van de Koning in Noord-Brabant),
de ‘BNG Bank Erfgoedprijs 2024’ uitgereikt aan de stad Nijmegen. De prijs bestaat, naast de eer, uit een bedrag van 25.000 euro. Ook de publieksprijs was voor Nijmegen.
Andere genomineerden waren de gemeenten Nieuwegein en Apeldoorn. Het thema dit jaar was ‘Post 65-Erfgoed’.
Het symposium werd bezocht door ca. 50 genodigden waaronder zes stadgidsen en drie bestuursleden van Stichting Behoud de Lichtenberg
De prijsuitreiking werd ingeleid door architectuurhistoricus, Aimee Albers. Zij ging in haar boeiende presentatie in op ‘de rol van burgerinitiatieven bij stadsvernieuwing in de jaren ’70 en ‘80’.
Aan de hand van drie voorbeelden van nieuwbouw- en renovatie projecten uit Amsterdam legde zij uit dat ‘structureel overleg met bewoners kan leiden tot succesvolle resultaten met een groot draagvlak’.
Presentaties en wandelingen
Tijdens de ochtenduren waren er na het welkomstwoord van wethouder Martijn van de Heuvel presentaties van John van Cauteren over het erfgoed van Weert en korte inleidingen van de ambtenaren Lisanne Kegel en Werner Mertens over de ‘hoe Weert in 2023 de Erfgoedprijs heeft gewonnen’. De ochtend werd afgesloten met twee uitgebreide casussen van de architecten John Hoeben en Ruby Willems van Satijnplus Architecten over de restauratie van De Lichtenberg en de integrale aanpak van het Kazerne (KMS).
Wandelingen in de binnenstad
Daarna was het de beurt aan de stadsgidsen Lenie Rademakers, Harrie Mennen, Theo Halfers en Ed Bijmans. Zij wandelden in kleine groepjes met de aanwezige gasten langs vier highlights in de Weerter binnenstad: de St. Martinuskerk, Birgittinessenklooster, Museum W en Kasteelpark Nijenborgh.
Na de bekendmaking om 16.00 uur, het absolute hoogtepunt van de middag, werd er nog lang nagepraat én getoost op prijswinnaar Nijmegen.
(Foto’s: Jan Leenders)