Stichting die al bijna twee decennia strijdt voor behoud van openluchttheater in Weert wil bijltje erbij neergooien

(Bron: Dagblad de Limburger; door Erwin Schmidt)
(Foto: archief Jeroen Kuit)

Na achttien jaar strijd voor restauratie van openluchttheater De Lichtenberg in Weert, wil stichting Behoud De Lichtenberg zichzelf opheffen.
„Het is trekken aan een dood paard”, zegt bestuurslid en medeoprichter van de stichting Rob Langeslag.

De in 2003 opgerichte stichting bracht de geschiedenis in kaart van De Lichtenberg en legde die voor aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Die inspanning leidde ertoe dat De Lichtenberg in 2010 als rijksmonument werd aangewezen.

Op instorten

Volgens Langeslag heeft de stichting in al die jaren richting gemeente tal van ideeën aangereikt om tot renovatie van het complex te komen, dat volgens hem „inmiddels op instorten staat”. „Er is nooit iets met onze inbreng gedaan.”

Het steekt het bestuur dat Horne Quartier Weert (HQ), sinds 2017 de eigenaar van De Lichtenberg, de stichting nauwelijks betrekt bij de herstelplannen, die lang op zich laten wachten. „Ook bij de adviescommissie Monumenten van de gemeente Weert mogen wij slechts als toehoorder aanwezig zijn, terwijl onze stichting zoveel kennis heeft over De Lichtenberg”, zegt Langeslag. Voorts vindt het bestuur het onverteerbaar dat hun inspraak niet zwaarder lijkt te wegen dan die van iedere willekeurige omwonende, die zich niet eerder in de materie heeft verdiept.

Slagkracht

De inmiddels 72-jarige Langeslag geeft toe dat de stichting zelf ook aan slagkracht heeft ingeboet, omdat de kartrekkers steeds ouder worden en niemand het stokje overneemt. „Een van onze bestuursleden is inmiddels al overleden.”

Het huidige bestuur wil zo niet verder. „We zijn bereid de stichting aan anderen over te dragen”, zegt Langeslag. Maar daarvoor zijn vooralsnog geen kandidaten.

Anton Poell van HQ stelt dat de zaken anders liggen dan door Langeslag wordt geschetst, maar wil pas later inhoudelijk reageren. De gemeente Weert meldt dat haar niets bekend is over het voornemen van de stichting tot opheffing: „Daarom kunnen we niet inhoudelijk reageren.”

Bijpraten

Momenteel onderzoeken HQ, ontwikkelaar Novaform en de gemeente samen hoe De Lichtenberg en het aangrenzende kazerneterrein kunnen worden ontwikkeld. Verwachting is dat omwonenden op 20 september worden bijgepraat over de stand van zaken.

Het Lichtenberg-complex werd tussen 1954 en 1961 gebouwd. In 1972 werden voorstellingen in het openluchttheater gestaakt. Sindsdien is er nauwelijks onderhoud gepleegd.

Bron: Dagblad de Limburger

Zie ook: https://achtergrond.behouddelichtenberg.nl/