IN MEMORIAM

Annelies Diks, vooraanstaand oud-stadgids, is zondag 21 april op 77-jarige leeftijd overleden.
Annelies was al meer dan 20 jaar een zeer kundige stadsgids in Weert.

Annelies Diks kwam in 2002 bij de stadsgidsen als lid van een team met bekende Weertenaren als o.a. Wiel Vanlier, Cor Vossen, Frits Weerts, Tjeu Coppen en voorzitter (en vriendin) Lily Verhoeven.
Ze werd als snel benoemd tot penningmeester en lid van het dagelijks bestuur.

Afscheid van het team in 2023
De Weerter Stadsgidsen hebben op donderdag 16 maart 2023 tijdens een feestelijke lunch in restaurant Schuttershoeve, afscheid genomen van haar.
De laatste jaren liet de gezondheid van Annelies te wensen over en daarom besloot zij in overleg met het bestuur haar taak langzaam af te bouwen. Als laatste daad voor de stadgidsen ondertekende Annelies Diks nog het jaarverslag 2022.

Afscheidsviering
Tijdens de afscheidsviering in het Crematorium Weerterland, maandag 29 april, haalden de stadsgidsen Peter Theunissen en Ed Bijmans herinneringen op en typeerden Annelies als ‘een bevlogen, kundige gids en kritisch penningmeester’.

Herinneringen
Peter Theunissen beklemtoonde dat ‘Annelies tijdens de vergaderingen steeds weer duidelijk en bevlogen haar mening liet horen. De Stichting was dan ook een beetje haar kindje…’.
Hij citeerde in zijn afscheidswoordje een aantal herinneringen van collega-stadsgidsen:

• ‘Ik kwam geregeld in de weekenden bij haar op bezoek om een kopje thee te drinken en even bij te praten over de gang van zaken…’
• ‘Annelies beschikte over een scherpe geest. En ieder financieel feit moest verantwoord worden. Ze vond het moeilijk om het een en ander los te laten en over te geven aan een ander…’
• ‘Annelies vertelde onomwonden wat ze van bepaalde zaken vond. Ook pleitte ze voor het betrekken van de jeugd bij het ontdekken van het verleden…’
• ‘Ze genoot van haar uurtjes bij het Erfgoedhuis om samen met kinderen het verleden op te sporen’…
• ‘Ze pleitte ervoor om de kosten van de wandelingen laag te houden. Zodat iedereen mee kon lopen…’
• ‘Tijdens de Open Monumentendagen’ in september was ze op zaterdag -zittend- aanwezig om folders uit te delen, voorbijgangers te informeren. Ze hield nauwgezet het aantal belangstellenden bij met een tellertje… ‘

Ed Bijmans memoreerde: ‘Buiten dat Annelies een zeer gewaardeerd lid was van de Weerter stadsgidsen, was zij ook zeer actief als vrijwilliger bij de Fiets4daagse ‘de Peel, startplaats Weert’. Annelies genoot van de contacten met de vertrekkende en terugkerende deelnemers. Ze was ook actief als jurylid bij het Oud Limburgs Schuttersfeest, maar vooral bij de Weerter schuttersbond ‘Eendracht Maakt Macht’. Toen haar gezondheid haar al in de steek liet, wilde zij toch nog bij alles betrokken blijven.

WE WENSEN DE FAMILIE HÉÉL, HÉÉL VEEL STERKTE…