Stadsgids Harrie Mennen hield woensdagmiddag 10 januari in ‘Het Vosseven’ voor een gezelschap oud-schooldirecteuren een presentatie over de geschiedenis van het ‘Bisschoppelijk College en De Lichtenberg’
De oud-schooldirecteuren komen een aantal keren per jaar bij elkaar rond een bepaalde activiteit; voor de gezelligheid maar ook uit het oogpunt van maatschappelijke betrokkenheid.

Na een gezamenlijke lunch was het de beurt aan Harrie Mennen.
Aan de hand van een PowerPoint ging hij uitgebreid in op het oude Bisschoppelijk College aan de Wilhelminasingel en het campusidee van priester-leraar-econoom Julus Nabben. Alle (gerealiseerde en niet gerealiseerde…) plannen van provisor Nabben passeerden de revue: de nieuwbouw aan de Kazernelaan, de aankoop van boerderijen en grond, boerderij De Helmonder, het unieke rijksmonument De Lichtenberg met het grootste openenluchttheater van Nederland, het ‘Stadion’ en natuurlijk het recreatie-, bezinnings- en sportcentrum de Tranchee.

Voor een groot aantal directeuren was het een ‘ feest van herkenning’.
Veel herinneringen kwamen boven en werden met elkaar gedeeld.

Mennen sloot af met informatie over de huidige stand van zaken: de plannen van investeerder en eigenaar HQ en de ideeën van Stichting Behoud de Lichtenberg
In totaal duurde deze boeiende presentatie op locatie *) anderhalf uur.
————————————

*) De ‘presentatie op locatie’ is een -tijdelijk- alternatief voor de succesvolle Lichtenbergwandeling. Vanwege de geplande cascorestauratie van het theater zijn wandelingen door het park voor onbepaalde tijd stopgezet