DOOR ARJANNE VAN VOORST (Dagblad de Limburger, 7 oktober 2020)

Zeggen de namen Philips van Horne, Antje van de Statie en Bolle Jan je iets? In de nieuwe stadswandeling met bijbehorende film ‘Weert wordt wakker – van marktplaats tot industriestad’ komen ze allemaal langs. Zowel de wandeling als de film zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op het boek ‘Weert ‘Parel van de heide’… in de 19e eeuw’ van Frits Nies, geschreven in opdracht van de Stichting De Aldenborgh.

„Met anekdotes en leuke wetenswaardigheden geven we handen en voeten aan de Weerter geschiedenis”, vertelt Harrie Mennen, een van de gidsen van de stichting Stadsgidsen Weert.

„Weert heeft een rijke geschiedenis, die zeker de moeite waard is om te vertellen en te laten zien.” Aan publieke belangstelling ontbreekt het niet. Het aantal deelnemers aan de stadswandelingen neemt gestaag toe. Waren het er in 2012 nog 1.409. In 2018, tijdens het Van Hornejaar, maar liefst 3.515. De centrumwandeling is veruit de populairste met een bezoek aan de St. Martinuskerk en het Brigittenessenklooster. Maar ook de Van Horne wandeling blijft veel gevraagd, evenals de Biestwandeling.

Film

De nieuwe wandeling ‘Weert wordt wakker’ wordt voorafgegaan door een film. „Dat is een bewuste keuze”, vertelt Harrie, die verantwoordelijk was voor het script en de redactie. De productie lag in handen van Math Ramakers. „Veel bedrijven langs het kanaal zijn verdwenen. Niets herinnert daar meer aan. Dat is ook de reden waarom de wandelroute niet langs het kanaal loopt. Met foto’s uit het Gemeentelijk Archief kun je de bedrijven daarentegen toch laten zien.

Isolement

In de film is duidelijk te zien hoe Weert uit haar isolement raakt door de aanleg van de Zuid-Willemsvaart en de haven (1826). Later door de treinverbinding de IJzeren Rijn (1879) en vooral doordat de stad begin twintigste eeuw met het gereedkomen van het baanvak Weert-Eindhoven wordt aangesloten op het nationale spoorwegnet (1913).

Als uitdaging zien de stadsgidsen het bereiken van de jeugd en jongeren. „Op de basis- en middelbare scholen komt de lokale geschiedenis veel te weinig aan bod. We zouden klassen willen rondleiden door Weert. Op hun niveau vertellen waar ze vandaan komen. Als je weet wat de geschiedenis is van de stad waar je bent geboren en opgegroeid, ga je daar anders naar kijken.” Op dit moment geven de stadsgidsen aan een paar scholen rondleidingen, zoals een Biestwandeling voor groep 8 van IKC Laar.

Ouderen

Daarnaast richten de stadsgidsen zich ook op ouderen in zorgcentra. „Deze ouderen zijn niet meer zo mobiel. maar ze weten vaak veel van het Weert van vroeger en vinden het leuk daarover te praten.” Ook bedrijven kunnen een beroep doen op de stadsgidsen voor bijvoorbeeld personeelsuitjes.