De open wandeling door rijksmonument De Lichtenberg op zondag 12 november trok maar liefst vijftig wandelaars.

De belangstelling was (binnen 24 uur na publicatie…), zó groot, dat de stadgidsen moesten besluiten geen aanmeldingen meer aan te nemen.

Onder begeleiding van de stadsgidsen (en oud-leerlingen van het Bisschoppelijk College…) Harrie Mennen en Jan Leenders wandelden men in twee groepen langs alle monumentale onderdelen in- en rond het Lichtenbergpark.

Met name onder de oud-Collegianen werden verhalen en herinneringen uitgewisseld en iedereen viel van de ene verbazing in de andere bij het zien van het vervallen en verwaarloosde openluchttheater.

Na twee uur kon men, mede vanwege het goede weer, terugzien op twee zéér geslaagde en vooral leuke wandelingen.

(Fotoreportage: Pieter Wolter)