In totaal 44 belangstellenden hadden zich zondagmiddag 13 maart ingeschreven voor de ‘scholen en kloosters’ wandeling in de Weerter binnenstad.

Onder leiding van de stadsgidsen Lenie Rademakers en Jan Leenders liepen de wandelaars, in twee groepen, langs alle bekende locaties.

Vanwege de afbraak in het (recente) verleden moest er veel gewerkt worden met oude foto’s.

Het werd een ‘feest van herkenning’ voor de wandelaars.
Onderweg werden veel herinneringen opgehaald en anekdotes verteld. Over pensionaat St. Louis, de Eduardus-mulo, de landbouwschool en de Martinusschool aan de Emmasingel en via de Maasstraat liep het gezelschap naar het Birgittinessenklooster met de prachtige kloostertuin, een indrukwekkende stilteplek in de binnenstad. Veel indruk maakte ook het enorme complex van de zusters Ursulinen met hun brede onderwijsaanbod en de nieuwe functies in de nog bestaande gebouwen (Theater de Huiskamer en RICK).
Uiteraard werd er letterlijk en figuurlijk lang stil gestaan bij de plek waar het Bisschoppelijk College heeft gelegen.

Pas om 16.00 uur waren de groepen weer bij het beginpunt van de wandeling, de monumentale St. Martinuskerk.
En nog was men niet uitverteld…

Foto’s: Gerard Leenders