De Wandeling

De archeologische opgravingen op de voorhof van kasteel Nijenborgh krijgen een vervolg. De gemeenteraad heeft geld vrijgemaakt om de ‘schatkamer’ van het kasteel verder te onderzoeken.  Die archeologische ‘schatkamer’ is de tussengracht en dan vooral dat deel rond de vroegere verbindingsbrug tussen de voorhof en het kasteel. Hopelijk levert deze opgraving nieuwe informatie op over de Nijenborgh en haar bewoners. En..u kunt erbij zijn. De Stadsgidsen organiseren als vervolg op de zo succesvolle zomerwandelingen vanaf  januari 2022  een zestal extra archeowandelingen. Ook nu vertellen we  de geschiedenis van de Nijenborgh, maakt u kennis met de familie Van Horne en bezoeken we uiteraard de opgravingen op de voorhof.

Aanmelden voor deze serie door technische problemen bij de opgravingen uitgestelde wandelingen kan pas wanneer het schema van de rondleidingen bekend is.

Gegevens wandeling

Aanmelden: info@stadsgidsenweert.nl

Data nog niet bekend

Start: Oelemarkt

Tijd: 14.00 uur-15.30 uur

Kosten :3 euro p.p.

    Neem contact op