De Weerter Erfgoedgemeenschap
(Europees Verdrag van Faro)
Weert, 31 oktober 2020

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
Aan de Gemeenteraad van Weert
Wilhelminasingel 101
6001 GS WEERT
gemeente@weert.nl

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,
Geachte leden van de gemeenteraad,

Onze organisaties zijn afgelopen tijd veelvuldig benaderd door bezorgde leden, Weerterlogen, heemkundigen en Weertenaren met oog voor het verleden.
Net als deze mensen zijn wij ernstig bezorgd over voorgenomen sloop van de stadsboerderij aan de Nazarethsteeg/Beekpoort.
We zijn er van overtuigd dat er een “historische en onherstelbare fout” wordt gemaakt om mee te werken aan de sloop.
Kwaliteitsverbetering
Het B&W voorstel BJ1085098 spreekt over een “kwaliteitsverbetering”.
“Het boerderijtje staat bovendien erg dicht op de weg” is te lezen.
We kunnen u melden dat de boerderij er eerder stond dan de weg er lag.
“De herontwikkeling zorgt voor een kwaliteitsverbetering van het gebied, hetgeen een positieve uitstraling heeft op de omgeving, waaronder de nieuwbouw aan de Werthaboulevard.”
Als de eigenaar de boerderij restaureert is er pas sprake van een kwaliteitsverbetering.
We hebben de afgelopen jaren heel vaak gezien dat dankzij particulier initiatief monumenten volledig zijn gerestaureerd!
Diversiteit
Het gemeentebestuur is een warm pleitbezorger van diversiteit. Dat geldt hopelijk ook voor de stedenbouw. Hoe mooi en verhalend is een oude boerderij aan de loop van de toenmalige Weerterbeek tussen alle nieuwbouw.
Herijking van de gemeentelijke monumentenlijst
Momenteel is men bezig met de herijking van de gemeentelijke monumentenlijst (en de beschermde gezichten). Op 15 juni 2020 is opdracht gegeven aan Klement Rentmeesters. Inmiddels hebben we vernomen dat de inventarisatie van de potentiële monumenten en een verkenning van het hele gebied afgerond.
Staat bovengenoemde boerderij op de potentiële monumentenlijst?
Wij gaan ervan uit dat eigenaar en gemeentebestuur zich inzetten voor het behoud van dit eeuwenoud beeldbepalend pand op een zo historische locatie voor Weert!

Met vriendelijke groet,
De Weerter Erfgoedgemeenschap

Frans Oerlemans
Namens de Stadsgidsen Weert

Bouke Kouters
Namens de archeologische Werkgroep Peel Maas en Kempen

Peter Korten
Namens De Aldenborgh &
Kring Weert van het Koninklijk
Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap