Producent Math Ramakers, bekend o.a. van de dvd-series ‘Weert, zoals het was’, presenteert op zondag 17 oktober 2021, zijn inmiddels tweede fotoboek met de titel ‘Weert buiten de singels …zoals het was, zoals het is…’
De boekpresentatie vindt plaats in Café Zaal Bee-j Bertje, Rietstraat 28 te Weert. Aanvang 14:00 uur. De bijeenkomst is gratis toegankelijk.
De presentatie van het boek wordt o.a. ingeleid via oude foto’s en filmfragmenten. Hierna volgt de ‘première’ van het nieuwe boek.
Tevens is er gelegenheid zowel het eerste als het -nieuwe- tweede boek te kope
n.
Vanaf 29 oktober zijn beide boeken verkrijgbaar in diverse (boek)winkels.

Over ‘Weert buiten de singels …zoals het was, zoals het is…’
In 2019 verscheen het fotoboek ‘Weert binnen de singels’. Omdat er meer is dan de binnenstad van Weert stapt Ramakers in deze nieuwe uitgave over de drempel van de historische binnenstad en verkent hij het gebied er om heen. Ook dát deel van Weert is interessant genoeg door foto’s van toen en nu naast elkaar te leggen.
Zoals zo veel middeleeuwse steden wordt ook Weert aan het begin van de twintigste eeuw ‘opengebroken’.
De stadspoorten en wallen zijn al veel eerder neergehaald, maar nu worden ook de grachten gedempt en vervangen door singels. De auto komt eraan! Overigens, de singels geven tot op de dag van vandaag perfect de grens aan tussen de oude binnenstad en het buitengebied. Op oude kaarten is te zien dat er ook in de late middeleeuwen al ‘poorters” langs de uitvalswegen buiten de stadspoorten woonden. Denk daarbij aan de Maaspoort, de Molenpoort en de Langpoort, de huidige Stationsstraat. Maar de huidige ‘schil’ om de binnenstad kreeg pas serieus vorm na 1930.

Foto’s
In ruim 480 foto’s (de oude foto’s op de linker pagina en de kleurenfoto’s anno 2021 op de rechter…), laat het boek zien hoe bijvoorbeeld de Biesterlaan (de huidige Biest) er vroeger uit zag, hoe elegant de Stationsstraat al in 1900 was en hoe de oude handelsweg naar het oosten – de Maaspoort- is veranderd. Maar natuurlijk besteedt het boek ook ruim aandacht aan bedrijven die zich vanaf 1900 in Weert vestigen en er een echte industriestad van maken.
De stad lag eeuwenlang geïsoleerd in een uithoek van het land. De komst van de Zuid-Willemsvaart (1826), de IJzeren Rijn (1879) maar vooral de aansluiting op het Nederlandse spoorwegnet in 1913 doorbreken dit isolement. Later zorgt de uitbouw van het wegennet ervoor dat Weert juist prima bereikbaar wordt. En dát, naast de lage lonen en de rijkssubsidies, maakte Weert een aantrekkelijke vestigingsplaats voor bedrijven.
In zijn boek ‘reist’ Math Ramakers over de Industriekade langs de Zuid-Willemsvaart en laat hij zien waar industrieën lagen zoals bierbrouwerij de Wertha, de Zwieëgelkesfebriek, Smeets Drukkeriej, Philips en Finnbröd. Hij toont ook hoe het terrein van de tricotagefabriek, waar tot 1967 ‘de meisjes van de Bera’ hard moesten werken voor fl.7,00 per week (€ 3,18), is veranderd in een complete woonwijk.
Wie weet nog waar vroeger de ambachtsschool lag waar jongens uit Weert en omstreken het vak leerden van timmerman, elektricien of schilder?
En wie heeft ooit een ‘frietje gepikt’ bij de kraam van Bér Rutten aan de Parellelweg? De ‘Rut’ die nog zelf de aardappels schilde, stond bekend om zijn heerlijke, zelfgemaakte mayonaise.
Op zondagavond was het ook een populaire stek voor de militairen die nog snel een ‘patatje oorlog’ scoorden voor ze vanaf het station op weg gingen naar de KMS.
Het fotoboek laat zien hoe de stad buiten de singels in ruim een eeuw is veranderd.
Oude fabrieksterreinen maken plaats voor woonwijken, het straatbeeld van
Den Dries uit 1900 is met enige moeite nog te herkennen in de Stationsstraat.

Verhalen
Het boek bevat niet alleen foto’s met bijschriften maar ook achtergrondverhalen bij plekken van vroeger. Zo wordt het verhaal verteld van drie Zusters van Liefde die in 1869 naar Weert komen en in de Beekstraat zieken gaan verplegen. Daar wordt de basis gelegd voor het latere Sint Jans Gasthuis. In het boek wordt ook aandacht geschonken aan de geschiedenis van de Van Hornes, de opkomst en afbraak van verpleegsterflat ’t Biekaer en natuurlijk de story over Johnny Hoes, de koning van het levenslied.
En wie heeft nog herinneringen aan de eerste zwemles in het overdekte zwembad ‘De Rog’ op de hoek van de Vogelsbleek en Maria Wijngaard (huidige Maria-hart). Een badmuts was verplicht en je zwemdiploma werd op de badkleding genaaid.

Ook in 480 foto’s is het niet mogelijk het complete verhaal van Weert buiten de singels te vertellen. Toch hoopt Math Ramakers dat het boek bij menigeen de uittroep ontlokt: ‘Och ja, zo was dat toen’.
Volgens de samensteller is het boek ‘een feest van herkenning’.

Meer informatie?www.weertzoalshetwas.nl
Mail: infomath@ziggo.nl